Regulamin Obiektu

REGULAMIN POBYTU W OŚRODKU ”ANKER”

 1. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych oraz uregulować należności za cały okres pobytu w dniu przyjazdu u pracownika ośrodka. Otrzymany dowód wpłaty należy zachować do dnia wyjazdu.
 2. Rezerwacja pobytu jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.
 3. Zaliczka zwracana jest do 30 dni przed rozpoczęciem planowanego pobytu w ośrodku. W innych wypadkach zaliczka nie podlega zwrotowi.
 4. Na terenie ośrodka mogą przebywać osoby zameldowane w obiekcie oraz czasowo do godziny 22:00 osoby zaproszone przez w/w.
 5. Ośrodek jest miejscem wypoczynku. Odpoczywający dbają o spokój własny i innych wczasowiczów.
 6. Cisza nocna na terenie pola namiotowego obowiązuje w godz. 22.00-6.00,
 7. Dzieci przebywające na terenie pola, a w szczególności na placu zabaw i przy basenie winny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub innych osób dorosłych.
 8. Osoby przebywające w ośrodku ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 9. Właściciele zwierząt przebywających na terenie ośrodka są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości oraz posiadania aktualnego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie . Psy powinny być prowadzone na smyczy i w razie potrzeby w kagańcu.
 10. Każdy, kto przebywa na terenie pola namiotowego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, sanitarno-epidemiologicznych i p. poż.
 11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt, itp.), a także pozostawione bez opieki należące do użytkowników, które nie znajdują się w depozycie ośrodka.
 12. Doba hotelowa zaczyna się o 14, a kończy o 10.
 13. Śmieci należy wyrzucać do śmietników
 14. Przed opuszczeniem terenu pola należy sprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce.
 15. Na terenie pola namiotowego obowiązuje zakaz wyrzucania niedopałków oraz palenia papierosów w pomieszczeniach zamkniętych.
 16. Mycie naczyń i innych przedmiotów przez użytkowników pola namiotowego odbywać się może tylko i wyłącznie w wyznaczonym miejscu znajdującym się przy ogólnodostępnym sanitariacie pola.
 17. Na terenie ośrodka obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
 18. Na terenie ośrodka zabrania się mycia pojazdów samochodowych.
 19. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za szkody zdrowotne wyrządzone na terenie pola, biwakowiczu- dbaj o swoje zdrowie.
 20. Osoby rażąco naruszające wskazania niniejszego regulaminu, nieprzestrzegające ciszy nocnej oraz osoby nietrzeźwe kierownik ma prawo usunąć z terenu pola namiotowego bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
 21. Wszystkie inne kwestie nie ujęte  w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z kierownikiem.